Kъща в Свищов

Къща

126000 лв.
Продажба
124 м2 1/2 428 м2 50 м2

Kъща в Свищов пл.Велешана

Къща

Къща

129000 лв.
Продажба
120 м2

Къща пл.Свобода, Колежа

Къща в Свищов

Къща

140000 лв.
Продажба
80 м2 470 м2 42 м2

Къща в Свищов Широк център

Къща в гр.Свищов

Къща

140000 лв.
Продажба
155 м2 1/2 485 м2 25 м2

Къща в гр.Свищов пл.Свищов

Къща в Свищов

Къща

153000 лв.
Продажба
200 м2 1/3 590 м2

Къща в Свищов Колежа, пл.Свобода

Kъща в Свищов

Къща

160000 лв.
Продажба
243 м2 180 м2 50 м2
Къща в Свищов

Къща

170000 лв.
Продажба
150 м2 3/4 280 м2

Къща в Свищов Идеален център

Kъща в Свищов

Къща

180000 лв.
Продажба
235 м2 270 м2

Kъща в Свищов пл.Хан Бъчва