Къща в гр.Свищов

Къща

40000 лв.
Продажба
69 м2 229 м2
Къща в Свищов

Къща

48000 лв.
Продажба
62 м2 340 м2 24 м2

м-н Витоша

Къща в Свищов

Къща

50000 лв.
Продажба
120 м2 600 м2

Ат Пазар

Къща в Свищов

Къща

53000 лв.
Продажба
74 м2 320 м2

пл.Велешана

КЪЩА в Свищов

Къща

60000 лв.
Продажба
90 м2 553 м2 18 м2

Ат пазар

Къща в Свищов

Къща

60000 лв.
Продажба
80 м2 1/2 734 м2 21 м2
Къща в Свищов

Къща

60000 лв.
Продажба
144 м2 244 м2
Къща в Свищов

Къща

68000 лв.
Продажба
100 м2 357/518 м2

Болницата

Къща в Свищов

Къща

75000 лв.
Продажба
128 м2 468 м2

м-н Космос