3-стаен апартамент

3 – стаен

37000 лв.
Продажба
78 м2

3-стаен апартамент Стоян Ников

3-стаен

3 – стаен

39000 €
Продажба
75 м2

3-стаен Рила

3 - стаен апартамент
ТОП ОФЕРТА

3 – стаен

45000 лв.
Продажба
76 м2
3-стаен апартамент

3 – стаен

45000 лв.
Продажба
97 м2 1/4 317кв.м. м2
3 - стаен Апартамент
ТОП ОФЕРТА

3 – стаен

46000 лв.
Продажба
83 м2
3-стаен апартамент

3 – стаен

47000 лв.
Продажба
69 м2

3-стаен апартамент Централна част

3-стаен апартамент

3 – стаен

48000 лв.
Продажба
84 м2

3-стаен апартамент пл.Свобода

3-стаен апартамент

3 – стаен

55000 €
Продажба
96 м2

3-стаен апартамент пл.Хан Бъчва

3 - стаен апартамент

3 – стаен

55000 лв.
Продажба
92 м2 1/3 265 м2

3 - стаен апартамент пл.Велешана