Бизнес обект в с.Морава

Бизнес обект

168000 €
Продажба
1871 м2 2180 м2
Производствено складово помещение

Бизнес обект

190000 лв.
Продажба
280 м2 2000 м2
Бизнес обект

Бизнес обект

230000 €
Продажба
269 м2
Бизнес обект

Бизнес обект

230000 €
Продажба
245 м2
СПА Център

Бизнес обект

230000 €
Продажба
360 м2

СПА Център Свищов

Бизнес обект

Бизнес обект

500000 лв.
Продажба
562 м2