Къща-близнак

Къща-близнак

65000 лв.
Продажба
128 м2 423 м2

до СОУ"Алеко Константинов"

Къща-близнак в Свищов

Къща-близнак

65000 лв.
Продажба
153 м2 1/2 471 м2
Къща - близнак в Свищов

Къща-близнак

70000 лв.
Продажба
120 м2 300 м2 31 м2

Македонска махала

КЪЩА в Свищов

Къща-близнак

85000 лв.
Продажба
174 м2 400 м2
Kъща в Свищов

Къща-близнак

130000 лв.
Продажба
162 м2 1/2 510 м2
Къща в Свищов

Къща-близнак

160000 лв.
Продажба

пл.Хан Бъчва