Къща в Свищов

Къща

32000 лв.
Продажба
50 м2 207 м2

пл.Велешана

Къща в Свищов

Къща

40000 лв.
Продажба
60 м2 302 м2

ул.Плевенско шосе

Къща в Свищов

Къща

43000 лв.
Продажба
51 м2 1/2 520 м2

Болницата

Къща в Свищов

Къща

50000 лв.
Продажба
120 м2 600 м2

Ат Пазар

Къща в Свищов

Къща

50000 лв.
Продажба
62 м2 340 м2 24 м2

м-н Витоша

КЪЩА в Свищов

Къща

60000 лв.
Продажба
90 м2 553 м2 18 м2

Ат пазар

Къща в Свищов

Къща

60000 лв.
Продажба
80 м2 1/2 734 м2 21 м2
Къща в Свищов

Къща

68000 лв.
Продажба
100 м2 357/518 м2

Болницата

Къща в Свищов

Къща

70000 лв.
Продажба
144 м2 244 м2